โลโก้กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมปศุสัตว์

13 ต.ค. 2566 ดู : 5,550 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-31 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

10 ต.ค. 2566 ดู : 5,430 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4-16 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

23 ส.ค. 2566 ดู : 604 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. - 8 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

8 ก.ค. 2566 ดู : 10,696 • พนักงานอื่นๆ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-21 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานทุนหมุนเวียน

4 ก.ค. 2566 ดู : 10,676 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6-21 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

20 มิ.ย. 2566 ดู : 13,378 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-30 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานนครราชสีมา

13 มิ.ย. 2566 ดู : 959 • ข้าราชการพลเรือน รับปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางการแพทย์) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

13 มิ.ย. 2566 ดู : 14,701 • ข้าราชการพลเรือน กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 69 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

12 มิ.ย. 2566 ดู : 14,128 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-23 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานพิษณุโลก หางานราชบุรี

11 ม.ค. 2566 ดู : 296 • พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27 ม.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต