โลโก้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2 เม.ย. 2567 ดู : 5,620 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 76 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-19 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้างเหมาบริการ หางานเชียงใหม่ หางานสุราษฎร์ธานี หางานสงขลา หางานชลบุรี หางานพิษณุโลก หางานสมุทรสาคร

20 มี.ค. 2567 ดู : 5,871 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนังงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

20 มี.ค. 2567 ดู : 4,549 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานสุราษฎร์ธานี

20 มี.ค. 2567 ดู : 3,347 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานนครราชสีมา

20 มี.ค. 2567 ดู : 6,902 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 14 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานเชียงใหม่

20 มี.ค. 2567 ดู : 1,206 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

20 มี.ค. 2567 ดู : 707 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

19 มี.ค. 2567 ดู : 7,537 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานพิษณุโลก

19 มี.ค. 2567 ดู : 7,291 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-28 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนังานจ้างเหมาบริการ หางานขอนแก่น

19 มี.ค. 2567 ดู : 7,470 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25-29 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานสมุทรสาคร
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต