สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 1,453 อัตรา
กศน. ประกาศรับสมัครคัดเลือก พนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2563
เมื่อ 2020-07-06 18:22:11 อ่าน 688

กศน. ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ปีพ.ศ. 2563 จำนวน 17 อัตรา
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ วันที่ 3 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2563
ทางเว็บไซต์ www.personnel-nfe.com
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 13 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งนักทรัพยาการบุคคล จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 2 อัตรา
2. กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์ www.personnel-nfe.com
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต