โลโก้กองทัพไทย

กองทัพไทย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกองทัพไทย

20 พ.ย. 2566 ดู : 1,338 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

4 ต.ค. 2566 ดู : 6,833 • พนักงานอื่นๆ กองทัพไทย รับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567 ไม่จำกัดวุฒิ สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ข้าราชการ

11 ส.ค. 2566 ดู : 1,538 • พนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-31 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

13 ก.ค. 2566 ดู : 2,339 • พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17-21 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

5 พ.ค. 2566 ดู : 11,296 • ข้าราชการทหาร กองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-31 พ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

5 พ.ค. 2566 ดู : 16,961 • พนักงานราชการ กองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 2 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ปวท. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานปทุมธานี

22 มี.ค. 2566 ดู : 1,068 • พนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวนครั้งแรก 17 อัตรา (วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 20-24 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

22 มี.ค. 2566 ดู : 875 • พนักงานราชการ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา (วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 15-24 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

22 ก.พ. 2566 ดู : 973 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.) รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

20 ก.พ. 2566 ดู : 1,131 • พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต