โลโก้กองทัพไทย

กองทัพไทย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกองทัพไทย

22 มี.ค. 2566 ดู : 365 • พนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวนครั้งแรก 17 อัตรา (วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 20-24 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

22 มี.ค. 2566 ดู : 285 • พนักงานราชการ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา (วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 15-24 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

22 ก.พ. 2566 ดู : 564 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.) รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

20 ก.พ. 2566 ดู : 481 • พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

14 ก.พ. 2566 ดู : 373 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

30 ม.ค. 2566 ดู : 181 • พนักงานราชการ กองทัพทไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 29 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

16 ม.ค. 2566 ดู : 227 • พนักงานราชการ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-25 ม.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

27 ธ.ค. 2565 ดู : 169 • พนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ปวช .ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

2 ธ.ค. 2565 ดู : 489 • พนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช .ปวส.) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

30 มิ.ย. 2565 ดู : 665 • พนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ (3-26 เม.ย. 2566)
  2. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (22-7 เม.ย. 2566)
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ (4-28 เม.ย. 2566)
  4. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ (3-28 เม.ย. 2566)
  5. กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ (22 มี.ค. – 10 เม.ย. 2566)
  6. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเป็นข้าราชการและพนักงานราชการ (29 มี.ค. – 30 เม.ย. 2566)
  7. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ (4 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566)
  8. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ (4 เม.ย. – 1 พ.ค. 2566)
  9. กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (20-24 มี.ค. 2566)
  10. กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (15-24 มี.ค. 2566)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต