โลโก้กองทัพไทย

กองทัพไทย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกองทัพไทย

8 ก.ค. 2567 ดู : 1,989 • พนักงานราชการ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-25 ก.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

28 มิ.ย. 2567 ดู : 2,579 • พนักงานราชการ สำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-19 ก.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

5 มิ.ย. 2567 ดู : 4,414 • พนักงานราชการ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-11 มิ.ย. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

4 พ.ค. 2567 ดู : 5,180 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 พ.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

5 มี.ค. 2567 ดู : 8,310 • พนักงานราชการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 30 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. - 5 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 ก.พ. 2567 ดู : 7,519 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

13 ก.พ. 2567 ดู : 8,270 • พนักงานราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา (วุฒิ ปวช. ขึ้นไป) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. - 15 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

6 ม.ค. 2567 ดู : 12,063 • พนักงานราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

1 ธ.ค. 2566 ดู : 12,479 • ข้าราชการทหาร กองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 45 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 11 ม.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

20 พ.ย. 2566 ดู : 11,276 • พนักงานราชการ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต