กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.
โลโก้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต.

10 ม.ค. 2567 ดู : 870 • พนักงานอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 26 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-17 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานอยุธยา

22 ธ.ค. 2566 ดู : 1,456 • พนักงานอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 167 อัตรา (ไม่ใช้วุฒิ มีความสามารถตามตำแหน่ง) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-26 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานนครราชสีมา

13 ธ.ค. 2566 ดู : 7,546 • พนักงานอื่นๆ เทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 150 อัตรา (บางตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-26 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานสมุทรปราการ

4 พ.ย. 2566 ดู : 11,050 • ลูกจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 24 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-16 พ.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานนครปฐม

24 ต.ค. 2566 ดู : 10,050 • พนักงานอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 14 ตำแหน่ง 72 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานสุพรรณบุรี

9 ส.ค. 2566 ดู : 1,714 • พนักงานอื่นๆ เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 36 ตำแหน่ง 73 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-23 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานนครสวรรค์

18 ก.ค. 2566 ดู : 11,476 • พนักงานอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามภารกิจในสถานศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง 84 อัตรา (ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-11 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาตามภารกิจ หางานนนทบุรี

18 ก.ค. 2566 ดู : 15,833 • พนักงานอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปในสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 59 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ และวุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานนนทบุรี

6 มิ.ย. 2566 ดู : 21,114 • พนักงานอื่นๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป้ฯพนักงานจ้าง จำนวน 31 ตำแหน่ง ครั้งแรก 185 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 20-28 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานระยอง

8 พ.ค. 2566 ดู : 23,274 • พนักงานอื่นๆ เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 15 ตำแหน่ง 32 อัตรา (บางตำแหน่งไม่กำหนดวุฒิ วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-26 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานนนทบุรี
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต