โลโก้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ (26-30 ก.ย. 2565)
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (3-7 ต.ค. 2565)
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชกาาร (3-7 ต.ค. 2565)
  4. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ (บัดนี้ ถึง 10 ต.ค. 2565)
  5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป (18 ก.ย. - 18 ต.ค. 2565)
  6. กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครสอบเป็น พลอาสา (1-10 ต.ค. 2565)
  7. กรมทรัพย์ สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (3-27 ต.ค. 2565)
  8. กองตรวจการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ (22-30 ก.ย. 2565)
  9. สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (18 ก.ย. – 20 ต.ค. 2565)
  10. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป (26 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต