โลโก้กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมคุมประพฤติ

ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครอสบเป็น พนักงาน (21 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (24 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565)
  3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (1-25 ก.พ. 2565)
  4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (21-31 ม.ค. 2565)
  5. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวง (24 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
  6. สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (24-28 ม.ค. 2565)
  7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (26 ม.ค. – 3 ก.พ. 2565)
  8. กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบเป็น พลอาสาสมัคร (25 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565)
  9. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานประจำ (17-31 ม.ค. 2565)
  10. สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (20-28 ม.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต