สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 1,168 อัตรา
ตำแหน่งงานจากสำนักงาน ก.พ. ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 2020-08-26 21:51:44 อ่าน 341

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637339765393096265
2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสุขภาพจิต
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 - วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637339505207727274
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต