โลโก้กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมสรรพสามิต

17 เม.ย. 2567 ดู : 6,874 • ข้าราชการพลเรือน กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 18 ตำแหน่ง ครั้งแรก 123 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. - 21 พ.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

27 มี.ค. 2567 ดู : 7,250 • พนักงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-10 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

31 ม.ค. 2567 ดู : 8,194 • พนักงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ผู้พิการ) ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-16 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ หางานสระบุรี หางานสิงห์บุรี หางานลำพูน

31 ม.ค. 2567 ดู : 7,394 • พนักงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-16 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานสมุทรสงคราม หางานระนอง หางานชัยนาท หางานพิษณุโลก

23 ธ.ค. 2566 ดู : 11,466 • พนักงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-12 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานปทุมธานี หางานนนทบุรี หางานลำปาง

14 ธ.ค. 2566 ดู : 11,129 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 ตำแหน่ง ครั้งแรก 38 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-22 ธ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

15 พ.ย. 2566 ดู : 17,241 • พนักงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานปทุมธานี หางานฉะเชิงเทรา หางานนครราชสีมา หางานนครพนม หางานหนองคาย หางานสุราษฎร์ธานี หางานตราด หางานอุดรธานี หางานนครปฐม

27 ต.ค. 2566 ดู : 11,183 • พนักงานราชการ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6-10 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานอุบลราชธานี หางานลำพูน

19 ต.ค. 2566 ดู : 12,970 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร 4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-30 ต.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

24 ส.ค. 2566 ดู : 1,730 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 21-31 ส.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต