โลโก้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ม.ค. 2567 ดู : 6,015 • พนักงานอื่นๆ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 29 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานกรุงเทพ

30 ต.ค. 2566 ดู : 11,828 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะนิติศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ ประจำท่าพระจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 พ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

30 ต.ค. 2566 ดู : 2,255 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

30 ต.ค. 2566 ดู : 2,911 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งขาดแคลนและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. – 4 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

21 ต.ค. 2566 ดู : 9,567 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค. - 22 พ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

10 ส.ค. 2566 ดู : 18,184 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 สาขาวิชาเอก 5 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. - 4 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : หางานกรุงเทพ

21 มิ.ย. 2566 ดู : 20,763 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

11 พ.ค. 2566 ดู : 21,192 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานกรุงเทพ

8 พ.ค. 2566 ดู : 22,143 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งแรก 6 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

15 ม.ค. 2566 ดู : 577 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต