สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 1,048 อัตรา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งหัวหน้าทรัพยากรมนุษย์
เมื่อ 2021-03-02 12:01:54 อ่าน 100

คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร :
1. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมสาสตร์ การบริหารทั่วไป หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
4. มีความเป็นผู้นำ ใจกว้าง รับฟังความเห็นผู้อื่น
5. สามารถปฏิบัติงานในภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-832-9265 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต