โลโก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

12 มิ.ย. 2567 ดู : 593 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2567 ครั้งแรก 38 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-24 มิ.ย. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย

8 พ.ค. 2567 ดู : 3,628 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 ปวช.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-28 พ.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้างประจำ หางานอยุธยา

27 มี.ค. 2567 ดู : 7,357 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา (วุฒิ ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-9 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานสุพรรณบุรี หางานนนทบุรี

27 ม.ค. 2567 ดู : 1,245 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย

5 ม.ค. 2567 ดู : 14,291 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-12 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานปทุมธานี

25 พ.ย. 2566 ดู : 1,095 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานอยุธยา

13 พ.ย. 2566 ดู : 933 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6 ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9-24 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้างประจำ หางานอยุธยา

14 ก.ย. 2566 ดู : 1,544 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานอยุธยา

14 ก.ค. 2566 ดู : 1,339 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 17 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-31 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานกรุงเทพ

8 มิ.ย. 2566 ดู : 2,552 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 100 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15-21 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานปทุมธานี
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต