โลโก้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

18 มิ.ย. 2565 ดู : 224 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

29 พ.ค. 2565 ดู : 261 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

21 เม.ย. 2565 ดู : 548 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. - 10 พ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

28 มี.ค. 2565 ดู : 389 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 22 เม.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

3 มี.ค. 2565 ดู : 743 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 18 มี.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

14 ก.พ. 2565 ดู : 793 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-28 ก.พ. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

9 ม.ค. 2565 ดู : 405 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-21 ม.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางาน หางานสุโขทัย หางานขอนแก่น หางานอุดรธานี หางานร้อยเอ็ด หางานสระบุรี หางาน หางานปทุมธานี หางานสุพรรณบุรี หางานเพชรบุรี หางานสมุทรปราการ

2 ม.ค. 2565 ดู : 542 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 64 – 19 ม.ค. 65

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานมหาสารคาม หางานอุดรธานี หางานนครนายก หางานเชียงราย หางานชลบุรี หางานอยุธยา หางาน หางาน หางานภูเก็ต หางานนครราชสีมา หางานบุรีรัมย์ หางานราชบุรี

5 ธ.ค. 2564 ดู : 552 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธ.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

8 พ.ย. 2564 ดู : 555 • พนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่ 3-26 พ.ย. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการทั่วไป
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (17-31 ส.ค. 2565)
  2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานขับรถยนต์ (22 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565)
  3. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (22 ส.ค. – 9 ก.ย. 2565)
  4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (22 ส.ค. – 11 ก.ย. 2565)
  5. กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (15-19 ส.ค. 2565)
  6. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (15-19 ส.ค. 2565)
  7. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครสอบจ้างเหมาบริการ (9-29 ส.ค. 2565)
  8. โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565)
  9. กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (17-25 ส.ค. 2565)
  10. กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง (19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต