สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
ตอนนี้ 519 อัตรา
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
เมื่อ 2021-04-23 16:40:48 อ่าน 54

กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200.- บาท
เพื่อปฏิบัติงานในการรองรับสถานการณ์ COVID-19
ณ สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ตามที่กองสร้างเสริมสุขภาพกำหนด
1. ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ และหรือวันหยุดราชการ
2. สามารถทำงานเป็นผลัดได้ตามที่กองสร้างเสริมสุขภาพกำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. บุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร
2. อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง
หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

สิทธิประโยชน์
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
สำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 60 ปี

สอบถามเพิ่มเติม
คุณเกษรา ทิพจักราธิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 062-807-0123
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต