โลโก้กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมสุขภาพจิต

10 เม.ย. 2567 ดู : 1,815 • ข้าราชการพลเรือน กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ครั้งแรก 86 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 เม.ย. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานเชียงใหม่ หางานพิษณุโลก หางานนครสวรรค์ หางานนนทบุรี หางานสระแก้ว หางานขอนแก่น หางานเลย หางานนครพนม หางานนครราชสีมา หางานสมุทรปราการ หางานอุบลราชธานี หางานสุราษฎร์ธานี หางานสงขลา หางานกรุงเทพ

6 มี.ค. 2567 ดู : 3,821 • พนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 2 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

11 ม.ค. 2567 ดู : 6,675 • พนักงานอื่นๆ โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. - 2 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หางานกรุงเทพ

16 ต.ค. 2566 ดู : 12,100 • พนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 6 อัตรา (วุฒิ ประกานียบัตรผู้ช่วยฯ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-20 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

11 ก.ย. 2566 ดู : 1,290 • พนักงานราชการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 14-22 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

11 ก.ย. 2566 ดู : 1,428 • พนักงานอื่นๆ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ครั้งแรก 34 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 14-22 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หางานกรุงเทพ

5 ก.ย. 2566 ดู : 16,574 • ข้าราชการพลเรือน กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ครั้งแรก 24 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-29 ก.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ หางานขอนแก่น หางานสงขลา หางานนนทบุรี หางานสระแก้ว หางานอุบลราชธานี

27 ก.ค. 2566 ดู : 1,114 • พนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) สมัครสอบด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 7-18 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 ก.ค. 2566 ดู : 19,698 • ข้าราชการพลเรือน กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 43 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรทางการแพทย์ ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. – 8 ส.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ หางานนนทบุรี หางานเชียงใหม่ หางานสระแก้ว หางานสุราษฎร์ธานี

21 พ.ย. 2565 ดู : 600 • พนักงานอื่นๆ โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต