สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ตอนนี้ 1,115 อัตรา
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล
เมื่อ 2021-06-09 09:37:47 อ่าน 177

ประกาศสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๒ อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP , JAVA )
การรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถดารน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลที่หน้าเว็บไซต์ www.camri.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดในประกาศ เป็น PDF file ไปที่ mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ประกาศสอบใหม่

 
ซื้อขายรถบ้าน.com

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต