โลโก้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

11 ก.ค. 2565 ดู : 184 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6-22 ก.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

8 ก.พ. 2564 ดู : 715 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 13 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. – 2 มี.ค. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

16 ธ.ค. 2563 ดู : 588 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา (วุฒิ ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 – 6 ม.ค. 64

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

9 พ.ย. 2563 ดู : 714 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6-30 พ.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

27 มิ.ย. 2563 ดู : 1,174 • พนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 73 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-12 ก.ค. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

26 มิ.ย. 2563 ดู : 3,498 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) จำนวน 150 อัตรา (ชาย 128 อัตรา/หญิง 22 อัตรา) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. - 5 ส.ค. 2563 (ขยายเวลา)

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

3 ก.ค. 2562 ดู : 1,673 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

25 ก.ค. 2561 ดู : 2,358 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 10 ตำแหน่ง 26 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 ส.ค. 2561

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

11 ม.ค. 2561 ดู : 2,938 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 36 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. – 9 ก.พ. 2561

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag :

25 พ.ย. 2559 ดู : 31,263 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2559

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (18 ส.ค. – 8 ก.ย. 2565)
  2. กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (16 ส.ค. – 5 ก.ย. 2565)
  3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (16 ส.ค. – 5 ก.ย. 2565)
  4. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง (2-11 ส.ค. 2565)
  5. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (3-16 ส.ค. 2565)
  6. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (8-26 ส.ค. 2565)
  7. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (15 ส.ค. - 2 ก.ย. 2565)
  8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (15 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565)
  9. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (15 ส.ค. – 2 ก.ย. 2565)
  10. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (18-26 ส.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต