สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7 ธ.ค. 2564 ดู : 670 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 18 อัตรา (วุฒิ ปวท. อนุปริญญา ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

18 พ.ย. 2564 ดู : 383 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการทั่วไป

16 พ.ย. 2564 ดู : 371 • ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 15 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-17 พ.ย. 2564

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

28 ส.ค. 2564 ดู : 500 • พนักงานอื่นๆ ศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย จำนวน 8 ตำแหน่ง 15 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-23 ก.ย. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ

28 มิ.ย. 2564 ดู : 320 • พนักงานราชการ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5-9 ก.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการทั่วไป

19 มิ.ย. 2564 ดู : 967 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิ.ย. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

6 เม.ย. 2564 ดู : 1,053 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 56 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-23 เม.ย. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

22 มี.ค. 2564 ดู : 937 • ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 49 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-30 มี.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา Tag :

22 มี.ค. 2564 ดู : 902 • ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนครั้งแรก 60 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-30 มี.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา Tag :

20 มี.ค. 2564 ดู : 630 • ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนครั้งแรก 83 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-30 มี.ค. 2564

ประเภท : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครอสบเป็น พนักงาน (21 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (24 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565)
  3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (1-25 ก.พ. 2565)
  4. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (21-31 ม.ค. 2565)
  5. สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวง (24 ม.ค. - 4 ก.พ. 2565)
  6. สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (24-28 ม.ค. 2565)
  7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (26 ม.ค. – 3 ก.พ. 2565)
  8. กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบเป็น พลอาสาสมัคร (25 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565)
  9. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานประจำ (17-31 ม.ค. 2565)
  10. สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (20-28 ม.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต