สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โลโก้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

26 มี.ค. 2567 ดู : 4,145 • พนักงานอื่นๆ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25-31 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกองทุน หางานกรุงเทพ

23 ม.ค. 2567 ดู : 957 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 22-26 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

18 ม.ค. 2567 ดู : 2,251 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. - 20 ก.พ. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

13 พ.ย. 2566 ดู : 11,947 • ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 (วุฒิ ป.ตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ) รอบที่ 1 จำนวน 20 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 พ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา Tag : ข้าราชการ

9 พ.ย. 2566 ดู : 9,007 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

23 ต.ค. 2566 ดู : 1,323 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

6 ก.ย. 2566 ดู : 1,089 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

24 ส.ค. 2566 ดู : 18,480 • พนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

15 ก.ค. 2566 ดู : 22,287 • พนักงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-25 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานตาก

10 มิ.ย. 2566 ดู : 2,258 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 19 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต