โลโก้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 ส.ค. 2566 ดู : 4,584 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานกรุงเทพ

4 พ.ค. 2566 ดู : 14,493 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

9 ต.ค. 2565 ดู : 916 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแตง่ตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงามหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

14 ส.ค. 2565 ดู : 614 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 9-29 ส.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

13 มิ.ย. 2565 ดู : 918 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย จำนวน 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 มิ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

27 ต.ค. 2564 ดู : 2,238 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ตำแหน่ง 16 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครตั้งแต่วัน 18 ต.ค. – 9 พ.ย. 2564

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ

20 มิ.ย. 2564 ดู : 3,913 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.-30 ก.ค. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

10 ก.ค. 2562 ดู : 3,214 • พนักงานอื่นๆ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ก.ค. 2562

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

28 ต.ค. 2558 ดู : 31,192 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบในวันที่ 18 ต.ค. - 20 พ.ย. 2558

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต