โลโก้กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมการจัดหางาน

10 เม.ย. 2567 ดู : 6,072 • พนักงานอื่นๆ กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.รี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-18 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกองทุน

3 เม.ย. 2567 ดู : 6,095 • พนักงานอื่นๆ กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-18 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกองทุน

16 ม.ค. 2567 ดู : 10,053 • ข้าราชการพลเรือน กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. - 9 ก.พ. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

4 ธ.ค. 2566 ดู : 10,839 • ข้าราชการพลเรือน กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566 – 3 ม.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

2 ส.ค. 2566 ดู : 20,356 • พนักงานอื่นๆ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า 9 ตำแหน่ง รวม 50 อัตรา เงินเดือน สูงสุด 93,660 บาท ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สมัครได้ทางอีเมล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ส.ค. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

18 พ.ค. 2566 ดู : 27,343 • ข้าราชการพลเรือน กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

1 ก.พ. 2566 ดู : 591 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง 273 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7-10 ก.พ. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

5 พ.ย. 2565 ดู : 500 • พนักงานราชการ กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ปวช. ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

19 มิ.ย. 2565 ดู : 610 • ลูกจ้างชั่วคราว กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-8 ก.ค. 2565

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว

5 ม.ค. 2565 ดู : 669 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น) รับสมัครตั้งแต่ 21 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้าง หางานสมุทรสาคร
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต