โลโก้กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมท่าอากาศยาน

15 มี.ค. 2567 ดู : 3,076 • พนักงานอื่นๆ กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวส.หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-25 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานอุบลราชธานี

11 มี.ค. 2567 ดู : 2,534 • พนักงานอื่นๆ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง 28 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานขอนแก่น

27 ก.พ. 2567 ดู : 4,926 • พนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 8 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-19 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

22 ก.พ. 2567 ดู : 4,435 • พนักงานอื่นๆ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 24 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง

16 ก.พ. 2567 ดู : 4,028 • พนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ บางตำแหน่งมีของผู้พิการ 8 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 15 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

10 ก.ย. 2566 ดู : 1,269 • พนักงานอื่นๆ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน ปฏิบัติที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 20 อัตรา (บางตำแหน่งไม่ใช่วุฒิ วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-20 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้าง หางานกระบี่

7 ก.ย. 2566 ดู : 19,946 • ลูกจ้างชั่วคราว ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 5 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-20 ก.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานขอนแก่น

30 ส.ค. 2566 ดู : 18,440 • พนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8-15 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานอุบลราชธานี

19 ก.ค. 2566 ดู : 20,447 • ข้าราชการพลเรือน กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 17 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 3-31 ส.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

30 มิ.ย. 2566 ดู : 24,174 • พนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6-20 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต