โลโก้กรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมบังคับคดี

19 ธ.ค. 2566 ดู : 6,974 • ข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งครั้งแรก 19 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-25 ม.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

20 ธ.ค. 2565 ดู : 611 • ข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 50 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2565 – 23 ม.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : หางานกรุงเทพ

7 พ.ย. 2565 ดู : 734 • พนักงานราชการ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ครั้งแรก 103 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

22 ธ.ค. 2564 ดู : 1,966 • ข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 131 อัตรา (6 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-27 ม.ค. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

17 ส.ค. 2563 ดู : 2,597 • พนักงานราชการ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคล (บุคคลทั่วไปและคนพิการ) คัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 72 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.6, ไม่ต่ำกว่า ม.6) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-21 ส.ค. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

27 ส.ค. 2562 ดู : 1,308 • พนักงานอื่นๆ กรมบังคับคดี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำวน 4 ตำแหน่ง 72 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.4) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 26-30 ส.ค. 2562

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

31 ก.ค. 2562 ดู : 1,800 • พนักงานราชการ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคล(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-19 ส.ค. 2562

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

31 ก.ค. 2562 ดู : 1,936 • พนักงานราชการ กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 111 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-19 ส.ค. 2562

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

28 ธ.ค. 2561 ดู : 2,795 • ข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 93 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 ม.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

22 มี.ค. 2560 ดู : 31,533 • พนักงานราชการ กรมบังคับคดี ประกาศรับสมัคร(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 24 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 4 เม.ย. 2560

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต