โลโก้กรมประมง

กรมประมง

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมประมง

13 ก.พ. 2567 ดู : 6,183 • พนักงานราชการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 11 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกาฬสินธุ์ หางานยโสธร หางานฉะเชิงเทรา หางานปราจีนบุรี หางานสมุทรสงคราม หางานกรุงเทพ หางานยะลา

29 ม.ค. 2567 ดู : 4,365 • พนักงานราชการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. - 23 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ หางานยะลา หางานระยอง

6 ธ.ค. 2566 ดู : 8,130 • พนักงานราชการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 14 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13-21 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

23 พ.ย. 2566 ดู : 8,590 • ข้าราชการพลเรือน กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 40 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 22 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

22 ส.ค. 2566 ดู : 18,765 • พนักงานราชการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 5 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

18 พ.ค. 2566 ดู : 11,217 • ข้าราชการพลเรือน กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ครั้งแรก 15 อัตรา (วุฒิ ปวท. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

18 พ.ค. 2566 ดู : 25,224 • ข้าราชการพลเรือน กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 26 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

24 เม.ย. 2566 ดู : 1,520 • ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายเดือน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 22 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานจันทบุรี

27 มี.ค. 2566 ดู : 25,693 • พนักงานราชการ กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 12 เม.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

21 ก.พ. 2566 ดู : 1,158 • ข้าราชการพลเรือน กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. – 9 มี.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ ภาคกพิเศษ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต