โลโก้กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมเจ้าท่า

27 ม.ค. 2567 ดู : 3,923 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ผู้พิการ) 2 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 ม.ค. 2567 ดู : 3,359 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

25 ม.ค. 2567 ดู : 3,682 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

30 พ.ย. 2566 ดู : 8,038 • ข้าราชการพลเรือน กรมเจ้าท่า รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ) จำนวนครั้งแรก 1 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 6-20 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

1 พ.ย. 2566 ดู : 9,209 • ข้าราชการพลเรือน กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน จำนวน 16 ตำแหน่ง 86 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-28 พ.ย. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

5 ต.ค. 2566 ดู : 10,287 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-25 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

17 ก.ค. 2566 ดู : 18,803 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-26 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : หางานกรุงเทพ

30 เม.ย. 2566 ดู : 33,373 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-22 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

3 ก.พ. 2566 ดู : 521 • พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-16 ก.พ. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

19 ธ.ค. 2565 ดู : 484 • ข้าราชการพลเรือน กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 15 ตำแหน่ง ครั้งแรก 65 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2565 - 17 ม.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต