โลโก้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10 มิ.ย. 2566 ดู : 25,289 • ข้าราชการพลเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง ครั้งแรก 43 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

20 ก.พ. 2566 ดู : 589 • พนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 7 มี.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

30 ต.ค. 2563 ดู : 1,359 • พนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 49 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-14 พ.ย. 2563

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

14 ส.ค. 2562 ดู : 1,438 • ข้าราชการพลเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. – 7 ก.ย. 2562

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

26 ก.พ. 2562 ดู : 1,651 • ข้าราชการพลเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 16 มี.ค. 2562

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

26 มิ.ย. 2561 ดู : 1,841 • พนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-14 ก.ค. 2561

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

12 ก.พ. 2561 ดู : 2,690 • ข้าราชการพลเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 40 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 14 มี.ค. 2561

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

1 ก.พ. 2560 ดู : 31,447 • พนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 19 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-21 ก.พ. 2560

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

19 ธ.ค. 2558 ดู : 32,149 • ข้าราชการพลเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 58 - 15 ม.ค. 59

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

8 ส.ค. 2558 ดู : 31,087 • พนักงานราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-11 ส.ค. 2558

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต