โลโก้องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ประกาศสอบ/รับสมัครงานองค์การเภสัชกรรม

27 เม.ย. 2567 ดู : 2,645 • พนักงานอื่นๆ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 46 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. - 10 พ.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ลูกจ้างประจำ พนักงาน

19 มี.ค. 2567 ดู : 2,623 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 6 ตำแหน่ง 146 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 15-29 มี.ค. 2567

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ

17 มี.ค. 2567 ดู : 2,560 • พนักงานอื่นๆ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีสิทธิสอบเฉพาะตำแหน่ง (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-28 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

13 ม.ค. 2567 ดู : 8,837 • พนักงานอื่นๆ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 12-26 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

25 ธ.ค. 2566 ดู : 12,151 • พนักงานอื่นๆ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2566 - 1 ม.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

13 ธ.ค. 2566 ดู : 1,145 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 6-20 ธ.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงานรัฐวิสาหกิจ หางานกรุงเทพ

6 พ.ย. 2566 ดู : 1,585 • พนักงานอื่นๆ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิเภสัชกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน142 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท เภสัชกรรมศาสตร์) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

18 ต.ค. 2566 ดู : 11,374 • รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 177 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16-30 ต.ค. 2566

ประเภท : รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

16 ก.ย. 2566 ดู : 925 • พนักงานอื่นๆ องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 14-28 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

25 ก.ค. 2566 ดู : 22,632 • ลูกจ้างชั่วคราว องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 4 ส.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต