โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

23 ก.ย. 2566 ดู : 802 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบด้วยตนเองและทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 20-25 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานอุตรดิตถ์

18 ก.ย. 2566 ดู : 637 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25-29 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานยะลา

4 ก.ย. 2566 ดู : 2,848 • ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา (ไม่ใช้วุฒิ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 7 ก.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

16 ส.ค. 2566 ดู : 699 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 22-31 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

15 ส.ค. 2566 ดู : 425 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 17-23 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ข้าราชการ หางานอุตรดิตถ์

8 ส.ค. 2566 ดู : 643 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) รับสมัครสอบทาอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-25 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

3 ส.ค. 2566 ดู : 4,144 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 6/2566) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-11 ส.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานสกลนคร

6 ก.ค. 2566 ดู : 3,838 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 10-20 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานฉะเชิงเทรา

29 มิ.ย. 2566 ดู : 1,007 • ข้าราชการอื่น(อิสระ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน จำนวน 8 เอกวิชา 10 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการอื่น(อิสระ) Tag : ข้าราชการ หางานกาญจนบุรี

14 มิ.ย. 2566 ดู : 754 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา (วุฒิ ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-30 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานอุตรดิตถ์
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต