โลโก้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

25 มี.ค. 2567 ดู : 2,888 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 8 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 3 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกาญจนบุรี

17 ก.พ. 2567 ดู : 5,566 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย 5 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15-28 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานประจำมหาวิทยาลัย หางานชัยภูมิ

13 ก.พ. 2567 ดู : 5,422 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 4 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-23 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานอุตรดิตถ์

12 ธ.ค. 2566 ดู : 6,586 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-26 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกาญจนบุรี

26 ต.ค. 2566 ดู : 1,426 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสวนสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21-31 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานกรุงเทพ

24 ต.ค. 2566 ดู : 18,016 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสวนสมเด็จ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 21-31 ต.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

13 ต.ค. 2566 ดู : 4,491 • ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18-31 ต.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา Tag : หางานอุตรดิตถ์

23 ก.ย. 2566 ดู : 19,855 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบด้วยตนเองและทางอีเมลตั้งแต่วันที่ 20-25 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานมหาวิทยาลัย หางานอุตรดิตถ์

18 ก.ย. 2566 ดู : 13,795 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25-29 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานยะลา

4 ก.ย. 2566 ดู : 19,223 • ลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 100 อัตรา (ไม่ใช้วุฒิ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 7 ก.ย. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต