สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
ศูนย์ข่าวประกาศสอบงานราชการ หางานราชการ เปิดสอบทุกศูนย์สอบ
วันนี้ เสาร์ 26 กันยายน 2563

เพิ่มประกาศ +
ตำแหน่งว่างจากสำนักงาน ก.พ. วันที่ 29 ก.พ. 2563
เมื่อ 2020-02-29 12:19:58 อ่าน 406

ตำแหน่งงาน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายแพทย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลปทุมธานี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637185055649240949
2.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637185023280339553
3.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637185022064780027
4.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : องค์การสะพานปลา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637185019227057719
5.) ชื่อตำแหน่งงาน : บุคลากร จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637185006585454661
6.) ชื่อตำแหน่งงาน : ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637184983491593767
7.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637184850025569947
8.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637184829075661681
9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637184777685512333
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.


** หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร โปรด Login เข้าสู่ระบบ แล้วเลือก ข้อมูลส่วนบุคคล เมนูย่อย ข้อมูลทั่วไป เลือก ไม่ต้องการ ที่ ความประสงค์ที่จะรับข่าวสาร
ประกาศสอบใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต