โลโก้กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกองทัพเรือ

25 มี.ค. 2567 ดู : 1,988 • พนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-30 เม.ย. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

29 ก.พ. 2567 ดู : 3,620 • พนักงานราชการ กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.3 ปวช.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-15 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

18 ก.พ. 2567 ดู : 4,962 • พนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. - 1 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

26 ม.ค. 2567 ดู : 5,972 • พนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 9 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

20 ม.ค. 2567 ดู : 6,673 • ข้าราชการทหาร กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 80 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น หรือกำลังศึกษา ม.3) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 5 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ

11 ธ.ค. 2566 ดู : 9,781 • พนักงานอื่นๆ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 32 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-19 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : อาสาสมัครทหารพราน

5 ธ.ค. 2566 ดู : 11,572 • ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1-8 ธ.ค. 2566

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag : ลูกจ้างชั่วคราว หางานกรุงเทพ

2 ธ.ค. 2566 ดู : 3,512 • ข้าราชการทหาร กรมยุทธิศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน (วุฒิ ม.6 ปวช) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 28 ม.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการทหาร Tag : ข้าราชการ

19 พ.ค. 2566 ดู : 22,351 • พนักงานราชการ กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 9 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25-31 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

2 พ.ค. 2566 ดู : 9,221 • พนักงานอื่นๆ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : ทหารพราน
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต