โลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล

2 มิ.ย. 2565 ดู : 274 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. - 26 มิ.ย. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

16 ก.ย. 2564 ดู : 547 • พนักงานอื่นๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

15 ส.ค. 2563 ดู : 4,467 • พนักงานอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 11 ก.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

13 เม.ย. 2563 ดู : 2,067 • พนักงานอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครสอบเป็น พนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

20 ก.พ. 2563 ดู : 770 • ลูกจ้างชั่วคราว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแทพย์, ชั้นสูง) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มี.ค. 2563

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

12 ธ.ค. 2562 ดู : 1,605 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 62 – 15 ม.ค. 63

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

2 พ.ย. 2562 ดู : 743 • ลูกจ้างชั่วคราว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ ชั้นสูง) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พ.ย. 2562

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

2 ต.ค. 2562 ดู : 1,402 • ลูกจ้างชั่วคราว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแทพย์ จำนวน 24 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

21 ก.ย. 2562 ดู : 3,179 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนพักงาราชการ ลูกจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 14 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท) ช่วงรับสมัคร 27 ส.ค. – 30 ธ.ค. 2562

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

13 ธ.ค. 2561 ดู : 3,011 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก) ช่วงเวลาที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 61 – 6 ม.ค. 62

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (10 ต.ค. – 3 พ.ย. 2565)
  2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (17 ต.ค. – 18 พ.ย. 2565)
  3. กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (22 ก.ย. – 18 ต.ค. 2565)
  4. กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (5-19 ต.ค. 2565)
  5. กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (4-10 ต.ค. 2565)
  6. กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (4-10 ต.ค. 2565)
  7. กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (3-26 ต.ค. 2565)
  8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบเป็น ราชการ (3-26 ต.ค. 2565)
  9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ (26-30 ก.ย. 2565)
  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (3-7 ต.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต