โลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศสอบ/รับสมัครงานมหาวิทยาลัยมหิดล

16 ก.ย. 2564 ดู : 471 • พนักงานอื่นๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน

15 ส.ค. 2563 ดู : 4,182 • พนักงานอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. – 11 ก.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

13 เม.ย. 2563 ดู : 1,940 • พนักงานอื่นๆ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครสอบเป็น พนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. 2563

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

20 ก.พ. 2563 ดู : 719 • ลูกจ้างชั่วคราว คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแทพย์, ชั้นสูง) รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 มี.ค. 2563

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

12 ธ.ค. 2562 ดู : 1,471 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 13 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 62 – 15 ม.ค. 63

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

2 พ.ย. 2562 ดู : 683 • ลูกจ้างชั่วคราว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ ชั้นสูง) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พ.ย. 2562

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

2 ต.ค. 2562 ดู : 1,331 • ลูกจ้างชั่วคราว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแทพย์ จำนวน 24 อัตรา (วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 ต.ค. 2562

ประเภท : ลูกจ้างชั่วคราว Tag :

21 ก.ย. 2562 ดู : 3,118 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนพักงาราชการ ลูกจ้าง จำนวน 12 ตำแหน่ง 14 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท) ช่วงรับสมัคร 27 ส.ค. – 30 ธ.ค. 2562

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

13 ธ.ค. 2561 ดู : 2,812 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก) ช่วงเวลาที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 61 – 6 ม.ค. 62

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

18 ก.ย. 2561 ดู : 2,277 • พนักงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. – 19 ต.ค. 2561

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. เทศบาลนครลำปาง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (7-15 มิ.ย. 2565)
  2. กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (8-15 มิ.ย. 2565)
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (26 พ.ค. – 14 มิ.ย. 2565)
  4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น (25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2565)
  5. กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเป็น พนักงานราชการ (6-10 มิ.ย. 2565)
  6. เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (24 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565)
  7. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน (23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 2565)
  8. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (25 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2565)
  9. โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (23 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565)
  10. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (31 พ.ค. – 21 มิ.ย. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต