โลโก้กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมกิจการเด็กและเยาวชน

13 ก.ค. 2566 ดู : 7,268 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 33 ตำแหน่ง 34 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ หางานจันทบุรี หางานชุมพร หางานเชียงราย หางานนครนายก หางานนครปฐม หางานนครสวรรค์ หางานปทุมธานี หางานประจวบคีรีขันธ์ หางานพัทลุง หางานระยอง หางานลำพูน หางานศรีสะเกษ หางานสกลนคร หางานสงขลา หางานสมุทรสาคร หางานสุโขทัย หางานสุพรรณบุรี หางานอุตรดิตถ์ หางานนนทบุรี หางานชลบุรี หางานนครราชสีมา หางานปทุมธานี หางานขอนแก่น หางานระยอง หางานสุพรรณบุรี

13 ก.ค. 2566 ดู : 7,927 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 (ส่วนกลาง) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

3 ก.ค. 2566 ดู : 6,036 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเองหรือทางไปษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

3 ก.ค. 2566 ดู : 6,350 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 33 ตำแหน่ง ครั้งแรก 34 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส.หรือเทียบเท่า) รับสมัครสอบด้วยตนองหรือไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 10-14 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ หางานจันทบุรี หางานชุมพร หางานเชียงราย หางานนครนายก หางานนครปฐม หางานนครพนม หางานนครสวรรค์ หางานปทุมธานี หางานประจวบคีรีขันธ์ หางานพัทลุง หางานระยอง หางานลำพูน หางานศรีสะเกษ หางานสกลนคร หางานสงขลา หางานสมุทรสาคร หางานสุโขทัย หางานสุพรรณบุรี หางานอุตรดิตถ์ หางานนนทบุรี หางานชลบุรี หางานนครราชสีมา หางานขอนแก่น หางานสุพรรณบุรี

9 มิ.ย. 2566 ดู : 8,088 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 25 ตำแหน่ง ครั้งแรก 27 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานฉะเชิงเทรา หางานนนทบุรี หางานบึงกาฬ หางานอยุธยา หางานระยอง หางานราชบุรี หางานเลย หางานศรีสะเกษ หางานสุราษฎร์ธานี หางานอ่างทอง หางานอุทัยธานี หางานอุบลราชธานี หางานปทุมธานี หางานขอนแก่น หางานระยอง หางานเชียงใหม่ หางานสมุทรปราการ

22 พ.ย. 2565 ดู : 443 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2565 (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 23 ตำแหน่ง 24 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

1 พ.ย. 2565 ดู : 869 • ข้าราชการพลเรือน กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-25 พ.ย. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

28 ก.ค. 2565 ดู : 695 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 8-15 ส.ค. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

15 เม.ย. 2565 ดู : 1,149 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 15 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 25-29 เม.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

8 ธ.ค. 2564 ดู : 824 • พนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธ.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2023 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต