โลโก้กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

ประกาศสอบ/รับสมัครงานกรมควบคุมโรค

27 มี.ค. 2567 ดู : 1,473 • ข้าราชการพลเรือน กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 38 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-28 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

27 ก.พ. 2567 ดู : 5,371 • ข้าราชการพลเรือน กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 ตำแหน่ง ครั้งแรก 38 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18-28 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานนนทบุรี หางานกรุงเทพ หางานนครสวรรค์ หางานสระบุรี หางานราชบุรี หางานสมุทรปราการ หางานนครราชสีมา

23 ก.พ. 2567 ดู : 4,468 • พนักงานอื่นๆ สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. - 8 มี.ค. 2567

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

7 ก.พ. 2567 ดู : 5,196 • ข้าราชการพลเรือน กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 ตำแหน่ง ครั้งแรก 32 อัตรา (วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. - 14 มี.ค. 2567

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

15 ม.ค. 2567 ดู : 6,247 • พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล ป.ตรี ทางการแพทย์พยาบาล) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2567

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ

21 พ.ย. 2566 ดู : 11,213 • ข้าราชการพลเรือน กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง ครั้งแรก 23 อัตรา (วุฒิ ปวช.ปวส.ทางการแพทย์ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ

3 พ.ย. 2566 ดู : 12,485 • พนักงานอื่นๆ สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง ครั้งแรก 23 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบด้วยต้นเองหรือทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หางานกรุงเทพ

14 ก.ค. 2566 ดู : 21,615 • ข้าราชการพลเรือน กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. – 2 ส.ค. 2566

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

29 มิ.ย. 2566 ดู : 861 • พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

27 มิ.ย. 2566 ดู : 21,784 • พนักงานราชการ สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-14 ก.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต