โลโก้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ประกาศสอบ/รับสมัครงานสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

27 พ.ย. 2566 ดู : 10,954 • พนักงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 4-26 ธ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

26 ส.ค. 2566 ดู : 15,045 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) รับสมัครสอบทางอีเมลตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ก.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

14 พ.ค. 2566 ดู : 20,856 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอีเมลภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

14 พ.ค. 2566 ดู : 21,553 • พนักงานอื่นๆ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-31 พ.ค. 2566

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงานจ้างเหมาบริการ หางานกรุงเทพ

23 ส.ค. 2565 ดู : 650 • พนักงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-23 ก.ย. 2565

ประเภท : พนักงานราชการ Tag : พนักงานราชการ หางานกรุงเทพ

5 ส.ค. 2565 ดู : 813 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. - 2 ก.ย. 2565

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag : ข้าราชการ หางานกรุงเทพ

15 ก.ค. 2565 ดู : 618 • พนักงานอื่นๆ กองความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ก.ค. 2565

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag : พนักงาน หางานกรุงเทพ

26 เม.ย. 2564 ดู : 1,435 • พนักงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ครั้งแรก 12 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-31 พ.ค. 2564

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

8 มี.ค. 2564 ดู : 1,664 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ [ขยายรับสมัครจนถึง 30 เม.ย.64] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ครั้งแรก 11 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 2 เม.ย. 2564

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :

31 ต.ค. 2562 ดู : 1,901 • ข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-29 พ.ย. 2562

ประเภท : ข้าราชการพลเรือน Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
ดูทั้งหมด...
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต