สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ

ตอนนี้ 1,057 อัตรา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
เมื่อ 2021-09-13 09:39:20 อ่าน 66

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/Sanha-Uthai64(1).pdf
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารประกอบ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/1_Uthai.pdf
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารประกอบ สำหรับผู้เสนอชื่อ
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/2_Uthai.pdf
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/4_uthai.pdf
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน หนังสือยินยอมให้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวย
การวิทยาลัยชุมชน(สำหรับผู้สมัครที่เป็นข้าราชการสังกัดอื่น)
https://www.iccs.ac.th/uploads/userfiles/files/3_uthai.pdf
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563
http://www.iccs.ac.th/uploads/file/6.7.pdf
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้อำนวยการวิทยาลัย และรองผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563
http://www.iccs.ac.th/uploads/file/6.6.pdf
ประกาศสอบใหม่

 
ซื้อขายรถบ้าน.com

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต