ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
  ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
  ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน

คำที่ค้นหา :

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 22 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-28 ธ.ค. 2561
อ่าน 182 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 1 วันที่แล้ว เวลา 8:34 pm)
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2561
อ่าน 98 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 1 วันที่แล้ว เวลา 5:45 pm)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวส.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 ธ.ค. 2561
อ่าน 79 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 15 ธ.ค. เวลา 11:31 น.)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัคสอบตั้งแต่วันที่ 17-28 ธ.ค. 2561
อ่าน 178 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. เวลา 22:24 น.)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 – 11 ม.ค. 62
อ่าน 262 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. เวลา 22:08 น.)
สำนักงานเขตประเวศ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 23 อัตรา (วุฒิ ไม่ต้องมีวุฒิ) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-21 ธ.ค. 2561
อ่าน 132 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. เวลา 20:07 น.)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ปวท. ปวส.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-21 ธ.ค. 2561
อ่าน 88 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. เวลา 19:57 น.)
โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-28 ธ.ค. 2561
อ่าน 173 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 14 ธ.ค. เวลา 7:30 น.)
มหาวิทยาลัยนวมินทรธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ตำแหน่ง 99 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 3-20 ธ.ค. 2561
อ่าน 205 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. เวลา 20:53 น.)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา (วุฒิ ปวส. ปวท. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 61 – 18 ม.ค. 62
อ่าน 239 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. เวลา 20:39 น.)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท ป.เอก) ช่วงเวลาที่รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 61 – 6 ม.ค. 62
อ่าน 187 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. เวลา 18:16 น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จ.อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21 ธ.ค. 2561
อ่าน 108 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. เวลา 8:07 น.)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-23 ธ.ค. 2561
อ่าน 154 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. เวลา 8:02 น.)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19-25 ธ.ค. 2561
อ่าน 160 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. เวลา 18:33 น.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 19 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) รับสมัครทางอีเมล ภายในวันที่ 28 ธ.ค. 2561
อ่าน 97 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. เวลา 18:21 น.)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62
อ่าน 201 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. เวลา 18:12 น.)
กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ภารกิจการเป็นประธานอาเซียนของไทย จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 ธ.ค. 2561
อ่าน 166 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 12 ธ.ค. เวลา 8:06 น.)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย จำนวน 7 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-26 ธ.ค. 2561
อ่าน 304 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. เวลา 18:09 น.)
สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-14 ธ.ค. 2561
อ่าน 187 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 11 ธ.ค. เวลา 18:03 น.)
กองพลทหารราบที่ 9 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 24-26 ธ.ค. 2561
อ่าน 323 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 10 ธ.ค. เวลา 19:52 น.)
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น. หรือเทียบเท่า) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-25 ธ.ค. 2561
อ่าน 88 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 10 ธ.ค. เวลา 19:31 น.)
สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 ตำแหน่ง 39 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช.) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-28 ธ.ค. 2561
อ่าน 175 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. เวลา 13:40 น.)
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,980 นาย (วุฒิ ม.ปลาย ปวช.) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 – 25 ม.ค. 62
อ่าน 137 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 9 ธ.ค. เวลา 13:29 น.)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-27 ธ.ค. 2561
อ่าน 268 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. เวลา 18:34 น.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา (วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62
อ่าน 344 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. เวลา 18:22 น.)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-17 ธ.ค. 2561
อ่าน 141 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. เวลา 18:14 น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 ธ.ค. 2561
อ่าน 167 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. เวลา 7:32 น.)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.โท) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62
อ่าน 197 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 7 ธ.ค. เวลา 7:20 น.)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 ธ.ค. 2561
อ่าน 613 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. เวลา 20:22 น.)
มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-23 ธ.ค. 2561
อ่าน 134 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. เวลา 20:15 น.)
เทศบาลนครแม่สอด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 ตำแหน่ง 22 อัตรา (วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องมีวุฒิ, ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13-21 ธ.ค. 2561
อ่าน 232 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. เวลา 8:02 น.)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 28 ตำแหน่ง 62 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-28 ธ.ค. 2561
อ่าน 199 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 6 ธ.ค. เวลา 7:53 น.)
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบุคคล เพื่อเข้าทำงาน จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-14 ธ.ค. 2561
อ่าน 343 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. เวลา 20:35 น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 31 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 ธ.ค. 2561
อ่าน 227 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. เวลา 20:25 น.)
กรมทางหลวงชนบท สำนักงานทางหลวงที่ 10 จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 17-21 ธ.ค. 2561
อ่าน 248 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. เวลา 20:02 น.)
กรมประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 จ.กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 ธ.ค. 2561
อ่าน 285 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. เวลา 8:22 น.)
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ปวท.ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-21 ธ.ค. 2561
อ่าน 268 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 4 ธ.ค. เวลา 8:17 น.)
สำนักรับรองการป่าไม้ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561
อ่าน 303 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. เวลา 18:38 น.)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 33 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2561
อ่าน 143 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. เวลา 18:29 น.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธ.ค. 2561
อ่าน 223 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. เวลา 18:15 น.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งแรกจำนวน 5 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-20 ธ.ค. 2561
อ่าน 272 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 3 ธ.ค. เวลา 18:10 น.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 กลุ่มงาน 5 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6–11 ธ.ค. 2561
อ่าน 219 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. เวลา 8:32 น.)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวนครั้งแรก 10 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62
อ่าน 228 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. เวลา 8:26 น.)
สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 29 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 61 – 21 ม.ค. 62
อ่าน 246 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. เวลา 8:12 น.)
วิทยาลัยการอาชีพเบตง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12-18 ธ.ค. 2561
อ่าน 168 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 1 ธ.ค. เวลา 8:04 น.)
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 11-17 ธ.ค. 2561
อ่าน 244 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 29 พ.ย. เวลา 20:56 น.)
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 – 9 ม.ค. 62
อ่าน 303 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 29 พ.ย. เวลา 20:47 น.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-16 ธ.ค. 2561
อ่าน 331 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 29 พ.ย. เวลา 8:16 น.)
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 39 อัตรา (วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2561
อ่าน 249 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 28 พ.ย. เวลา 19:35 น.)
ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ จำนวน 45 อัตรา (วุฒิ ปวช.) รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2561
อ่าน 193 (ข้อมูลโพสต์เมื่อ 28 พ.ย. เวลา 19:29 น.)

หน้า « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28 Next »