ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
  ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
  ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560


สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.

จำนวน
วุฒิการศึกษา
ช่องทางการรับสมัคร
ประเภท
50 อัตรา ม.ปลาย ปวช. ด้วยตนเอง ข้าราชการ
เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560
Advertisement

วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560เหล่าทหารสื่อสาร กองทัพบก ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตรา (สิบเอก) จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ. 2560

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบในวันที่ 1 มี.ค. 2560

ประกาศผลสอบภาควิชาการในวันที่ 8 มี.ค. 2560 http://signal.rta.mi.th


ซื้อขายรถบ้าน.com

วันเวลาประกาศผลสอบ

8 มี.ค. 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

อ่านแล้ว 31,055 ครั้ง

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  
Advertisement

 
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
สอบราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

หน่วยงานเดียวกัน

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน