ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
  ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
  ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61


สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.

จำนวน
วุฒิการศึกษา
ช่องทางการรับสมัคร
ประเภท
หลายอัตรา ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่ ทางอินเทอร์เน็ต, ด้วยตนเอง ข้าราชการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61
Advertisement

วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

สมัครสอบได้ทาง http://pca61.crma.ac.th/
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2561 (วุฒิ ใบรับรองชั้น ม.4 หรือใบรับรองกำลังศึกษาชั้นที่) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค. 61

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบประมาณวันที่ 1 ก.พ. 61 ทาง http://www.crma.ac.th/index.html


ซื้อขายรถบ้าน.com

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

อ่านแล้ว 978 ครั้ง

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  
Advertisement

 
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
สอบราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

หน่วยงานเดียวกัน

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน