ระบบแจ้งจำนวนวันก่อนรับสมัคร, ระหว่างรับสมัคร
  ระบบแจ้งสถานะทุกระดับของประกาศ
  ระบบเลือกสถานะประกาศและวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
  ระบบแบ่งประเภทการรับสมัครสอบได้ชัดเจน
สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561


สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.

จำนวน
วุฒิการศึกษา
ช่องทางการรับสมัคร
ประเภท
63 อัตรา ม.ต้น ขึ้นไป ด้วยตนเอง ข้าราชการ
กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561
Advertisement

วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561กรมการสารวัตรทหารบก ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหญิง เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวนหญิง จำนวน 63 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ขึ้นไป) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2561

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในวันที่ 10 ก.ค. 2561


ซื้อขายรถบ้าน.com

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

อ่านแล้ว 1,733 ครั้ง

ติดตามข่าวเปิดสอบนี้
 

  
Advertisement

 
Bookmark
ใกล้วันรับสมัครสอบ
สอบราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
อยู่ระหว่างรับสมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลสอบ
5 ลำดับล่าสุด
จุฬาติวเตอร์
chulatutor
TOEIC
IELTS
ความเหมือนและต่าง GED กับ IGCSE
วิเคราะห์ ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า กับ แบบใหม่
IELTS, TOEFL เลือกสอบอะไรดี

หน่วยงานเดียวกัน

ประเภทเปิดสอบที่คล้ายกัน