สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-23 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 91 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-24 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 65 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27-31 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 39 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดพังงา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27-31 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 38 ครั้ง)
โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 72 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27-31 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 95 ครั้ง)
โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-23 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 130 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 51 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 97 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนคราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 115 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 15-22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-24 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 13 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 159 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 33 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 82 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 115 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 14-21 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 0 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 122 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 23 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 107 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตร วุฒิ ป.ตรี ทางพยาบาล รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 91 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 20 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 229 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก (เพิ่มเติม) 10,935 ที่นั่ง วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 พ.ค. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - (สถานะ - อ่านแล้ว 446 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 24 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 1 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 177 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...