กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 10 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 ต.ค. – 9 พ.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 158 ครั้ง)
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. รับสมัครระหว่าง 12-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 786 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 889 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 23 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 652 ครั้ง)
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-5 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 510 ครั้ง)
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 3,725 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า, ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,578 ครั้ง)
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.โท รับสมัครระหว่าง 25 ก.ย. – 1 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 729 ครั้ง)
กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.ย. – 11 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 2 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 1,629 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 24 ก.ย. – 4 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 616 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 19 ก.ย. – 12 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 360 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,570 ครั้ง)
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19 ก.ย. – 9 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 8 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 1,090 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-14 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 547 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสตูล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-14 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 577 ครั้ง)
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-7 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 468 ครั้ง)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 42 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-7 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 246 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮองสอน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-10 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 422 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-21 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 606 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...