กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ส.ค. – 31 ก.ย. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 144 ครั้ง)
กรมทางหลวง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 96 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-22 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 184 ครั้ง)
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 ส.ค. – 12 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 190 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15-21 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 187 ครั้ง)
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 4 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 181 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 178 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 140 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 109 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 58 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-24 ส.ค.2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 119 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 5-25 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 18 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 117 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5-25 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 18 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 151 ครั้ง)
โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 43 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 368 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 167 ครั้ง)
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 14-20 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 255 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 20 ส.ค. – 7 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 201 ครั้ง)
กรมศุลกากร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ส.ค. – 10 ก.ย. 2561
รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ อีก 3 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 320 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-16 ส.ค. 2561
รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.
(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 532 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...