สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25-22 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 37 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 71 ครั้ง)
กรมที่ดิน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 136 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 25 ก.พ. – 18 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 365 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21 ก.พ. – 13 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 5 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 277 ครั้ง)
กรมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18 ก.พ. – 12 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 324 ครั้ง)
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 20 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 489 ครั้ง)
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-10 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อีก 19 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 665 ครั้ง)
กรมการข้าว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-25 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 648 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-8 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 465 ครั้ง)
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 7 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 648 ครั้ง)
กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ ครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 31 ม.ค. – 22 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,632 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 28 ม.ค. – 23 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,065 ครั้ง)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-25 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,182 ครั้ง)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 ม.ค. – 5 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 752 ครั้ง)
กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-29 ม.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,143 ครั้ง)
กรมบังคับคดี รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 93 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9-29 ม.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,392 ครั้ง)
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 4-24 ม.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเอง*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 784 ครั้ง)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ ภาค ก พิเศษ - วุฒิ สำหรับผู้ที่ผ่านภาค ข แต่ยังไม่ผ่านภาค ก รับสมัครระหว่าง 7-27 ก.พ. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - (สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,698 ครั้ง)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 26 ธ.ค. 61 – 21 ม.ค. 62 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต*ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 882 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...