กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. รับสมัครระหว่าง 8-13 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 262 ครั้ง)
กองบัญชาการตรำรวจนครบาล รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 150 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช) รับสมัครระหว่าง 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 2,287 ครั้ง)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 80 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 1-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,453 ครั้ง)
กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 70 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 22 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 857 ครั้ง)
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 60 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 15-24 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,636 ครั้ง)
สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็น พลอาสา 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 2 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,119 ครั้ง)
กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 70 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,207 ครั้ง)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายร้อย 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ก.พ. – 4 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 29,252 ครั้ง)
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 59 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1 – 31 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,824 ครั้ง)
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตร วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 4-6 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 658 ครั้ง)
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนพยาบาล 50 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1 ก.พ. – 17 เม.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 946 ครั้ง)
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-31 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 6,129 ครั้ง)
กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 150 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-28 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,089 ครั้ง)
ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ต้นขึ้นไป ปวช. รับสมัครระหว่าง 4-6 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,636 ครั้ง)
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 กลุ่มงาน 5 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 11-19 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,997 ครั้ง)
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 3-13 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,530 ครั้ง)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16 ม.ค. – 5 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,875 ครั้ง)
กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 70 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 13-24 ม.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,018 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...