สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็น พลอาสา 7 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 2 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 945 ครั้ง)
กรมการเงินทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 70 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 30 มี.ค. – 2 เม.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 933 ครั้ง)
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายร้อย 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17 ก.พ. – 4 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 28,370 ครั้ง)
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 59 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1 – 31 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,584 ครั้ง)
กรมสรรพาวุธทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตร วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 4-6 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 571 ครั้ง)
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนพยาบาล 50 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง 1 ก.พ. – 17 เม.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 840 ครั้ง)
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-31 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 5,915 ครั้ง)
กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 150 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-28 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,894 ครั้ง)
ศูนย์การทหารม้า รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ม.ต้นขึ้นไป ปวช. รับสมัครระหว่าง 4-6 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,568 ครั้ง)
กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 2 กลุ่มงาน 5 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 11-19 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,821 ครั้ง)
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 50 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 3-13 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 2,257 ครั้ง)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 100 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16 ม.ค. – 5 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,735 ครั้ง)
กรมการแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 70 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 13-24 ม.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 908 ครั้ง)
กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 908 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 14 ม.ค. - 24 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 4,201 ครั้ง)
กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 42 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 20-26 ม.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,169 ครั้ง)
กองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 13-27 ม.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 6,741 ครั้ง)
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครสอบเป็น นักเรียนจ่าทหารเรือ ม.ปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า วุฒิ 1,000 กว่าอัตรา รับสมัครระหว่าง 2 ธ.ค. 62 – 14 ก.พ. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,575 ครั้ง)
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเป็น นักเรียนนายสิบทหารบก 1,985 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 11 ธ.ค. 62 – 25 ม.ค. 63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 4,924 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...