สพป.กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 7-14 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 184 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ก.ค. – 18 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 13 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 588 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 22 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 1-9 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 4 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 367 ครั้ง)
กรมประมง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 15 ก.ค. – 16 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 11 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,250 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา (จังหวัดนนทบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 19 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-14 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 758 ครั้ง)
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 ก.ค. – 4 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 5 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 568 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22 ก.ค. - 11 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 6 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 909 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 23 มิ.ย. – 1 ส.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,206 ครั้ง)
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแร่ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 21-29 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 523 ครั้ง)
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครอสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-24 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 360 ครั้ง)
กรมป่าไม้ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-28 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,722 ครั้ง)
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-23 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 833 ครั้ง)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-24 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 744 ครั้ง)
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 5 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,529 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 กลุ่มงาน 17 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวท. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-15 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,063 ครั้ง)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 11 กลุ่มงาน 18 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 475 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามันธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี) รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 145 ครั้ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา รับสมัครระหว่าง 8-14 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 566 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...