สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 115 ครั้ง)
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 124 ครั้ง)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 27 อัตรา วุฒิ ปวส. ปวช. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21-28 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 204 ครั้ง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-29 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 8 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 267 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 6 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 3 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 137 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-15 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 180 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 33 อัตรา วุฒิ .ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 215 ครั้ง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิ ปวส.ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-20 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 7 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 575 ครั้ง)
โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-17 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 6 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 131 ครั้ง)
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 10-20 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 9 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 533 ครั้ง)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ นครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 13-22 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 247 ครั้ง)
โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบเป็น 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-10 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 220 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 2-10 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 165 ครั้ง)
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-8 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 581 ครั้ง)
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 180 ครั้ง)
กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิ ปวส. รับสมัครระหว่าง 1-15 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 419 ครั้ง)
โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 29 เม.ย. – 3 พ.ค. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 624 ครั้ง)
กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 23 ตำแหน่ง 25 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-20 พ.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 10 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 595 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...