ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 255 ครั้ง)
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ 1,200 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ - อ่านแล้ว 1,747 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัคร คนขับและลำเลียง 175 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - (สถานะ - อ่านแล้ว 1,642 ครั้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิกาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 93 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 23 – 27 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 999 ครั้ง)
การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 มี.ค. – 7 เม.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,438 ครั้ง)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 16 เม.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 992 ครั้ง)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงานการไฟฟ้า 973 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-18 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,328 ครั้ง)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,079 ครั้ง)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 723 ครั้ง)
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็น นักเรียนช่างไฟฟ้า 128 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-22 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,536 ครั้ง)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดสอบบรรจุพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ในเร็วๆ นี้ รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ - อ่านแล้ว 1,561 ครั้ง)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานการเงิน 150 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ธ.ค. 62 – 6 ม.ค.63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,700 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 คุณวุฒิ จำนวน 24 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 11-26 พ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,440 ครั้ง)
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น บุคคลเข้าทำงาน 18 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 21 ต.ค. – 5 พ.ย. 2562 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 875 ครั้ง)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร พนักงานต้อนรับ 200 อัตรา วุฒิ - รับสมัครระหว่าง 10-30 ต.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 771 ครั้ง)
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ 10 เขต 88 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 1-9 ก.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,734 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 13 ตำแหน่ง 27 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,129 ครั้ง)
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 6-17 มิ.ย. 2562 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,427 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...