การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงานการท่าเรือ 3 กลุ่ม 25 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20 ก.ค. – 10 ส.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,477 ครั้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ 194 อัตรา 223 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 20-26 ก.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,644 ครั้ง)
องค์การสะพานปลา รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 22-26 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 223 ครั้ง)
กฟผ. เปิดสอรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ประจำปี 2563 383 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 15-31 ก.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,724 ครั้ง)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครเข้า ทำงาน 61 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 12-24 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 817 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครเข้าทำงาน หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,802 ครั้ง)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 5-26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 678 ครั้ง)
ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ 1,200 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ - อ่านแล้ว 3,820 ครั้ง)
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัคร คนขับและลำเลียง 175 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ต - (สถานะ - อ่านแล้ว 3,010 ครั้ง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิกาค เขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 93 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 23 – 27 มี.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,131 ครั้ง)
การยาสูบแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 9 มี.ค. – 7 เม.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,561 ครั้ง)
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16 มี.ค. – 16 เม.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,086 ครั้ง)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็น พนักงานการไฟฟ้า 973 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-18 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,694 ครั้ง)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 16 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 24 ก.พ. – 9 มี.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 2,140 ครั้ง)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 4 ตำแหน่ง หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.พ. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 822 ครั้ง)
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเป็น นักเรียนช่างไฟฟ้า 128 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 10-22 ก.พ. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 1,827 ครั้ง)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดสอบบรรจุพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช.ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ในเร็วๆ นี้ รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ - อ่านแล้ว 1,693 ครั้ง)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบเป็น พนักงานการเงิน 150 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ธ.ค. 62 – 6 ม.ค.63 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.(สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,749 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...