สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 193 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 8-20 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 6 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 208 ครั้ง)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครเข้าทำงาน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มิ.ย. 256 รับสมัคร ด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 265 ครั้ง)
เทศบาลนครอ้อมน้อย รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 31 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช. ปวท. ปวส. หรือ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 4-15 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 119 ครั้ง)
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครเฉพาะคนในภูมิลำเนา เข้าทำงาน 70 คน วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 28-30 พ.ค. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 71 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ บางตำแหน่งไม่ต้องใช้วุฒิ, ปวช.ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 11-19 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 9 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 150 ครั้ง)
เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.ต้น รับสมัครระหว่าง 4-12 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 126 ครั้ง)
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 20 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 10 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 341 ครั้ง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 10 ตำแหน่ง 54 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 245 ครั้ง)
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคคล 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 212 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเทพารักษ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิ รับสมัครระหว่าง 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 3 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 233 ครั้ง)
โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา วุฒิ ป. 6 ขึ้นไป ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 18-22 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 296 ครั้ง)
อำเภอราษีไศล รับสมัครเข้าเป็น ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฯ 13 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. รับสมัครระหว่าง 19-26 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 284 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง 60 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 1-11 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 216 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง 150 อัตรา วุฒิ ไม่ต้องใช้วุฒิ รับสมัครระหว่าง 8-13 พ.ค. 2563 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 293 ครั้ง)
รัฐจ้าง 10,000 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาได้ 9,000 บาท 5 เดือน 10,000 อัตรา วุฒิ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 924 ครั้ง)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 70 อัตรา วุฒิ - รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 พ.ค. 63 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 669 ครั้ง)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 1,200 อัตรา วุฒิ อนุปริญญา ขึ้นไป รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 699 ครั้ง)
กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายอัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง - รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ - อ่านแล้ว 2,169 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...