สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 5 กลุ่มงาน 51 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-24 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 7 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 163 ครั้ง)
วิทยาลัยนาฏศิลป รับสมัครสอบเป็น ครูอัตราจ้าง 44 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 16-19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 107 ครั้ง)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ รับสมัครสอบเป็น 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา วุฒิ ม.ปลาย ปวช. รับสมัครระหว่าง 16 – 22 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 5 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 90 ครั้ง)
โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 117 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 19-26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อีก 2 วันถึงวันรับสมัคร อ่านแล้ว 293 ครั้ง)
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14 ตำแหน่ง 80 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. รับสมัครระหว่าง 9 – 18 ต.ค.2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 1 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 251 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ 69 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 1-16 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 377 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง 11-26 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 9 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 480 ครั้ง)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็น พนักงานสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 26 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 5 ต.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหา รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 924 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 70 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-6 ต.ค. 2561 รับสมัครระหว่าง 1-6 ต.ค. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ หมดเขตรับฯ อีก 8 วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อ่านแล้ว 352 ครั้ง)
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รับสมัครเป็น พนักงานจ้าง 38 อัตรา วุฒิ ม.ปลายหรือเทียเท่า รับสมัครระหว่าง 10-26 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 308 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบเป็น พนักงานและลูกจ้าง 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 3 ก.ย. – 19 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 2 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,332 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 17-21 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 218 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24-28 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 409 ครั้ง)
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครเป็น พนักงานสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 24 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 24 ก.ย. – 31 ต.ค. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ อยู่ระหว่างรับสมัคร อีก 14 วันจะสิ้นสุด อ่านแล้ว 1,003 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา วุฒิ ป.โท ป.เอก รับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางไปรษณีย์ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 374 ครั้ง)
สภากาชาดไทย รับสมัครสอบเป็น เจ้าหน้าที่ 54 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 10-15 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 1,072 ครั้ง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัครระหว่าง 12-20 ก.ย. 2561 รับสมัคร ด้วยตนเองไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ อ่านแล้ว 577 ครั้ง)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รับสมัครสอบเป็น พนักงาน 70 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่าง 3-22 ก.ย. 2561 รับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.สถานะ ประกาศผลสอบแล้ว อ่านแล้ว 811 ครั้ง)
ดูเพิ่มเติม...