จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 0 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ป.โท รับสมัคร 30 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 ตำแหน่ง (วุฒิ ป.ตี ป.โท) ช่วงที่รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562

17 มิ.ย. 2562 เวลา 18:47 | อ่าน 1,573
แชร์ไปยัง
line

ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ12 ตำแหน่ง วุฒิ : ป.ตรี ป.โท รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย สังกัด สำนักบริหารวิจัย
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (ตามเอกสารแนบท้าย)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963718168544359.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (ตามเอกสารแนบท้าย)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963716406113554.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัด คณะนิเทศศาสตร์
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (ตามเอกสารแนบท้าย)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963714413819601.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 19,500 – 22,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านมนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (คณะอักษรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ)
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้คำปรึกษานิสิตในการวางแผนการศึกษา รวมทั้งติดตามและดูแลการลงทะเบียนเรียน
2. จัดโครงการอบรมทักษะการทำวิจัยในสหสาขาวิชา และโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
3. ประสานการจัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การจัดสอบวิทยานิพนธ์ และการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด
4. ประสานงานกับอาจารย์รายวิชา
5. ติดตามการส่งผลคะแนน
6. ประสานงานการนำนิสิตทัศนศึกษา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963711455270382.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาการการเงิน การบัญชี การธนาคาร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
2. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ CU-ERP
3. บันทึกบัญชีการตั้งเจ้าหนี้ในระบบ CU-ERP
4. จ่ายเงินให้กับบริษัท/ห้างร้านและอื่น ๆ
5. จัดทำรายงานการจ่ายเงิน
6. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเช็ก
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963706746701067.pdf
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินงานด้านการจัดเตรียม ใช้งาน การเก็บและบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. ดำเนินงานด้านการบำรุงรักษา และจัดเก็บข้อมูลระบบกล้อง CCTV
3. ดำเนินงานด้านการจัดการ ดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบการผ่านเข้า-ออกอาคาร (ระบบคีย์การ์ด)
4. ดำเนินงานด้านการจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในพื้นที่
5. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963704679282818.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา)
อัตราเงินเดือน : 22,800 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาชีววิทยา พฤกษศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วางแผน ควบคุม และปฏิบัติงาน ด้านการเกษตร
2. ดำเนินงานถ่ายทอดความรู้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่
3. ดำเนินการจัดทำ ค้นคว้า เก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเกษตร
4. ประสานงาน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963699525378031.pdf

ชื่อตำแหน่ง : สัตวแพทย์
อัตราเงินเดือน : 28,900 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในการศึกษาและพัฒนาการจัดการปศุสัตว์ต้นแบบ (สุกรและแพะ)
1. จัดการระบบป้องกันโรคและรายงานสุขภาพสัตว์
2. จัดการระบบป้องกันโรค
3. จัดการตรวจรักษาสัตว์ป่วย
4. จัดการสร้างและขยายเครือข่ายเกษตรกร/บริการให้คำปรึกษา/ลงพื้นที่ (Mobile unit)
(สุกรและแพะ)
5. รับผิดชอบการจัดการมาตรฐานฟาร์ม (สุกรและแพะ)
6. จัดทำข้อมูล/สรุป/รายงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
-ประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง
-ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
-ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่ง (ประเมินความถนัด Aptitude Test: เกณฑ์การผ่านระดับปานกลางขึ้นไป)
-สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963697381645417.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ)
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ (พื้นที่จังหวัดสระบุรี)
2. ให้บริการจัดการงานบริการวิชาการ : เตรียมงาน จัดงาน เก็บงาน
3. เป็นวิทยากรฝึกอบรม
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสื่อประชาสัมพันธ์
2. มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความ และจัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในพื้นที่
3. สามารถจัดการงานบริการวิชาการ : เตรียมงาน จัดงาน เก็บงาน
4. สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้
5. มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเป็นอย่างดี
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963693800250573.pdf

ชื่อตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัด คณะนิติศาสตร์
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
2. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (ตามเอกสารแนบท้าย)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความสามารถในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. มีความสามารถในการออกแบบกระบวนงาน/ระบบงาน (Work Systems) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรุป แก้ปัญหาในงานได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการควบคุม วางแผนทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรและด้านการทำงาน
5. มีความสามารถในการขับเคลื่อนผลผลิตของหน่วยงานให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ส่วนงานวางไว้
6. มีความสามารถในการนำเทคนิค วิธีการ ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการบริหารงาน
7. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่
8. มีความรอบรู้ในกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963690082527931.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. สามารถทำงานประจำที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ได้
5. หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับเงิน-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับและจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วยรวบรวมรายละเอียดและจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีของศูนย์ฯ รวมทั้งการขออนุมัติงบประมาณและการเบิกเงินของหน่วยงาน
3. จัดทำรายงานหรือสรุปการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งเงินคงเหลือหมวดต่างๆของหน่วยงาน
4. ประสานงานบุคลากรฝ่ายต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
และชี้แจงขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการในกระบวนการด้านการเงินได้
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ตลอดจนข้อมูลทางด้านการเงิน กฎระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สำนักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Power point , Excel และการใช้งาน Internet ได้
2. มีความสามารถในการร่างและจัดทำเอกสารราชการต่างๆ ได้ดี
3. มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน
การคลัง และบัญชี และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
6. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963669451807922.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)
อัตราเงินเดือน : 25200 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนแก่หน่วยงานที่มีความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการดำเนินงานและจัดการกระบวนการ และระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร
(คลังข้อมูล หรือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หรือ ระบบสนับสนุนการวางแผนองค์กร)
2. ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลอย่าง
น้อย 2 ปี
2. มีทักษะด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
5. หากมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400
คะแนน (คะแนนเต็ม 990 คะแนน)
2. คะแนน CULI-TEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3.คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
4. คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน)
5. คะแนน TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 433
คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
6. คะแนน TOEFL (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 คะแนน (คะแนนเต็ม 677 คะแนน)
7. คะแนน TOEFL (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 120 คะแนน)
อย่างใดอย่างหนึ่ง
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
http://job.ocsc.go.th/images/Job/636963666167620077.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ประกาศทั้งหมดหน่วยงานนี้

ความรู้งานราชการ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ

กำลังรับสมัคร

ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news