โลโก้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศสอบ/รับสมัครงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

26 ก.พ. 2564 ดู : 2,315 • พนักงานอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 23 อัตรา (วุฒิ ป.โท ป.เอก) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. – 15 เม.ย. 2564

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

9 ก.พ. 2563 ดู : 2,841 • พนักงานอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่ 19 ธ.ค 62 – 13 มี.ค. 63

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

27 ธ.ค. 2562 ดู : 1,331 • พนักงานอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท) ช่วงรับสมัครสอบ 19 ธ.ค. 62 – 16 ม.ค. 63

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

26 ก.ย. 2562 ดู : 4,052 • พนักงานอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 50 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 30 พ.ย. 2562

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

17 มิ.ย. 2562 ดู : 1,574 • พนักงานอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 ตำแหน่ง (วุฒิ ป.ตี ป.โท) ช่วงที่รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 31 ก.ค. 2562

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

3 ก.พ. 2562 ดู : 2,521 • พนักงานอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 21 ตำแหน่ง 26 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ป.โท ป.เอก) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. – 31 มี.ค. 2562

ประเภท : พนักงานอื่นๆ Tag :

8 ก.ย. 2559 ดู : 31,067 • พนักงานราชการ มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 6 - 30 ก.ย. 2559

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :

1 ม.ค. 2513 ดู : 31,350 • พนักงานราชการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เม.ย. 2558

ประเภท : พนักงานราชการ Tag :
เพิ่มเติม...
ทุกหน่วยงานล่าสุด
  1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (4-8 ก.ค. 2565)
  2. กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป (1-15 ก.ค. 2565)
  3. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (30 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2565)
  4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็น ข้าราชการ (30 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2565)
  5. กรมสรรพากร รับสมัครสอบเป็ฯ ข้าราชการ (11 ก.ค. – 5 ส.ค. 2565)
  6. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการทั่วไป (1-7 ก.ค. 2565)
  7. สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็น พนักงาน (4-12 ก.ค. 2565)
  8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้าง (22 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2565)
  9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (27 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2565)
  10. กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ (4-8 ก.ค. 2565)
TAG :

เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการพนักงานราชการทั่วไปพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปพนักงานราชการเฉพาะกิจลูกจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานลูกจ้าง

www.sobrachakan.com © 2016 - 2022 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต