สอบราชการ

ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ อังคาร 4 สิงหาคม 2563

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้าง
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
23 ก.ค. 2563 เวลา 12:52 | อ่าน 855
line
Advertisement

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ18 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
Advertisement
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครทางอีเมล ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563
ส่งข้อมูลทาง email : [email protected]
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

 
Advertisement

 
ประกาศสอบใหม่