สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบงานราชการ หางานราชการ เปิดสอบทุกศูนย์สอบ
ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็น พนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 32 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. – 7 ต.ค. 2563
23 ก.ย. 2563 เวลา 21:56 | อ่าน 1,245
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ9 ตำแหน่ง 32 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์,นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส,ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
httpss://job.ocsc.go.th/images/Job/637363664799957911.pdf

ชื่อตำแหน่ง : แก้ไขนักวิชาการเงินและบัญชี,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637363657732493675.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี.นักรังสีการแพทย์.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
https://job.ocsc.go.th/images/Job/637362847088357483.pdf
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
อัตราเงินเดือน : 13,800-19,500 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637362795437013195.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637360174017232321.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์,แพทย์แผนไท,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000-19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637359503002142453.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637359322814926334.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานพัสดุ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637357822709205194.pdf

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637357601857693210.pdf
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

 
- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.2 k