สำนักงานสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี
สำนักงานสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี
สำนักงานสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนพักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) ช่วงรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1-30 ต.ค. 2563
6 ต.ค. 2563 เวลา 20:51 | อ่าน 1,114
แชร์ไปยัง
line

ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ14 อัตรา วุฒิ : ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข นักายภาพบำบัด โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
อัตราเงินเดือน : 13,800-19,500 บาท
ประเภท : -
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637375763826534376.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637375718856491391.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย,นักจิตวิทยา,โรงพยาบาลน่าน
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637371612155114607.pdf
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637371391324623825.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637369877902291019.pdf

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,นักเทคนิคการแพทย์,นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
อัตราเงินเดือน : - บาท
ประเภท : บริการ,บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส,ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637363664799957911.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

 

 
ประกาศสอบมาใหม่

--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.4 k