สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบงานราชการ หางานราชการ เปิดสอบทุกศูนย์สอบ
ความภาคภูมิใจอันสูงสุด ที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและรับใช้ประชาชน
วันนี้ ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครสอบเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
13 ต.ค. 2563 เวลา 11:41 | อ่าน 358
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

ลูกจ้างชั่วคราวไม่ต้องผ่าน ก ก.พ4 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง รับสมัคร : ด้วยตนเอง

โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
โรงพยายาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศนียบัตรเฉพาะทาง) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15-22 ต.ค. 2563
วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 ต.ค. 2563 ทาง http://sunpasit.go.th
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 
- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2020 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.2 k