สอบราชการ

ศูนย์ข่าวประกาศสอบราชการ หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครสอบเป็น พนักงานจ้างเหมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
26 พ.ย. 2563 เวลา 20:49 | อ่าน 573
แชร์ไปยัง
line
- ADVERTISEMENT -

สถานะ : รอประกาศผลสอบ/ติดตามผลสอบ

พนักงานอื่นๆไม่ต้องผ่าน ก ก.พ1,000 อัตรา วุฒิ : - รับสมัคร : ด้วยตนเอง, อินเทอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
- ADVERTISEMENT -
วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 อัตรา (ประชาชนทั่วไป 250 อัตรา, ผู้อยู่ระหว่างศึกษาอุดมศึกษา, อาชีวศึกษา จำนวน 250 อัตรา, บัณฑิตจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563

สมัครออนไลน์ทาง http://hrm.vru.ac.th/index.html

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่ 14 ธ.ค. 2563 ทาง http://hrm.vru.ac.th/index.html
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

 

- ADVERTISEMENT -

 
ประกาศสอบมาใหม่

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.1 k