สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 47 อัตรา (วุฒิ ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2564

24 มิ.ย. 2564 เวลา 07:45 | อ่าน 2,630 | อัพเดทล่าสุด 4 ก.ค. 2564 เวลา 09:31
แชร์ไปยัง
line

ประกาศผลสอบแล้ว

พนักงานราชการไม่ต้องผ่าน ก ก.พ47 อัตรา วุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตรี รับสมัคร : ด้วยตนเอง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607539723253896.pdf


ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
เงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607539723253896.pdf

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ,นักประชาสัมพันธ,โรงพยาบาลสิงห์บุรี
เงินเดือน : 13800-18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637605800072551567.pdf


ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และนักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลพุทธโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
เงินเดือน : 10,430-22,750 บาท
ประเภท : -
จำนวน : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637604988704853990.pdf


รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602373277680112.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์.นักกายภาพบำบัด.นักวิชาการเงินและบัญชีโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน :
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637602372172646908.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เภสัชกร,นักวิชาการสาธารณสุข,นักโภชนาการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เงินเดือน : 18000,22750 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637601277816773332.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นายช่างเทคนิค,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
เงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637600641590973298.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค,วิศวกรโยธา,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637599696588852268.pdf
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการศึกษา นักกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
เงินเดือน : 13,800-19,500 บาท
ประเภท : -
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637596028307479485.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
เงินเดือน : 18000-19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637592873294623071.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
เงินเดือน : 13,010-18,000 บาท
ประเภท : -
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : -
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637592648691026481.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการเงินและบัญชี,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานธุรการ,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
เงินเดือน : 11280-19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637592601245382745.pdf

รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เงินเดือน : 19500 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
-
วิธีการประเมิน : -

- ทักษะ
-
วิธีการประเมิน : -

- สมรรถนะ
-
วิธีการประเมิน : -
เกณฑ์การประเมิน : -
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 256
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637582280512566452.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
-
วันเวลาประกาศผลสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ
-

ความรู้งานราชการ


 
ประกาศสอบมาใหม่

--แสดงเมื่อเลื่อนลง--

www.sobrachakan.com © 2016 - 2021 | สอบราชการ | Power by สอบดีดอทเน็ต

1.1 k