กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และพนักงานราชการ จำนวน 406 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 6 ส.ค. 2564

10 ก.ค. 2564 เวลา 19:10 | อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2564 เวลา 12:48
ประกาศผลสอบแล้ว


✅ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดรับสมัคร

ประเภท : พนักงานราชการ

เงื่อนไขสอบภาค ก : ❎ ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ

จำนวน : 406 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี

ช่องทางรับสมัคร : ด้วยตนเอง


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และพนักงานราชการ จำนวน 406 อัตรา (วุฒิ ป.ตรี) รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. – 6 ส.ค. 2564

รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา
ตำแหน่ง เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637616844059847336.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 8 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637614421547097533.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637614415183943581.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637614410702817275.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวักชัยภูมิ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637614404303291243.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637614386003104533.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637614375802951117.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขหนองคาย
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612832664338637.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612828015472737.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612824706913498.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612822366229619.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นิติกร(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณรสุขพิษณุโลก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612818771434008.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612816565977864.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612527447421228.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612523587120431.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612140545211687.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612137827316233.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612131968451125.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612123564700458.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612111012912537.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612111012912537.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612102426851442.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612100174122593.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612096708664380.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นิติกร(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขอ่างทอง
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612094976465304.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612093019303361.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612087616214322.pdf
รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612084166597015.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักโภชนาการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637612055911390910.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611880396982060.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611877401500728.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611870088982476.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611667270901945.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611663547949005.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611661821210241.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611649708077409.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611628105021785.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 2 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิศวกรโยธา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611622388554822.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611603580049037.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณาุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611594850119713.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611592896197956.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611262571864484.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611257474172913.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611254426998625.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611243890215955.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611240975499243.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611237589495575.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611228455263126.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611225702375670.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611222736346023.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611219409855759.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611055474179174.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611027796806119.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611024213801183.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611015092349466.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611013376421320.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611007504575470.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการสาธารณสุข,นิติกร (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611004274760735.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637611000732228114.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610997939438375.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610994656700614.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 6 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610990111220627.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637610983459120149.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637607539723253896.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 1 อัตรา
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637605814530268502.pdf

รับสมัคร พนักงานราชการ 3 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักประชาสัมพันธ,โรงพยาบาลสิงห์บุรี
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่เริ่ม : วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
http://job.ocsc.go.th/images/Job/637605814530268502.pdf

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

-

วันเวลาประกาศผลสอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ไฟล์ประกาศสอบ

-

This tag :
ทั้งหมดกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการเฉพาะกิจความรู้งานราชการ
• สวัสดิการข้าราชการและผลประโยชน์
• สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
• หนังสือราชการ
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนชาย (ชุดกากี)
• เครื่องแบบปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนหญิง (ชุดกากี)
• การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (บุรุษ, สตรี) เครื่องหมายอินทรธนูและแพรแถบย่อ

รีวิวบ้านใหม่ ไอเดียสร้างบ้าน


ติดตามของฉัน

ค้นหา

โปรไฟล์

Feed news

แจ้งเตือน

www.sobrachakan.com © 2016 - 2024 | สอบราชการ | นโยบายเว็บไซต์ | Power by สอบดีดอทเน็ต

แชร์
L
ซ่อน
แสดง
Feed news
x
ข่าวใหม่
แนวข้อสอบ
ข่าวราชการ
แจ้งเตือน
• 21
• 21

สมัครตอนนี้

435